Informace pro návštěvníky

01.06.2022 21:00

Výcvikové hodiny máme:

v sobotu dopoledne - hodina dle příslušné skupinky - začátečníci, pokročilí,

na kynologickém cvičišti "U Zvonečku" Kladno-Rozdělov

PŘEDEM NUTNO ZAVOLAT!

I nadále platí ..... nahlásit svou účast na sobotní hodinu sms zprávou, a to do čtvrtečního večera.