Informace pro návštěvníky

25.03.2023 08:04

Výcvikové hodiny skupin máme:

v sobotu dopoledne -- hodina dle příslušné skupinky - začátečníci, pokročilí,

na kynologickém cvičišti "U Zvonečku" Kladno-Rozdělov

PŘEDEM NUTNO ZAVOLAT!

I nadále platí ..... nahlásit svou účast na sobotní hodinu sms zprávou, a to do čtvrtečního večera.

 Individuální hodiny jsou po domluvě.