Informace pro návštěvníky

08.06.2019 17:36

Výcvikové hodiny máme:

v úterý od 18:00 hod. -  po dohodě

v sobotu dopoledne - hodina dle příslušné skupinky - začátečníci, pokročilí,

na kynogickém cvičišti "U Zvonečku" Kladno-Rozdělov

PŘEDEM NUTNO ZAVOLAT!

I nadále platí ..... nahlásit svou účast na sobotní hodinu sms zprávou, a to do čtvrtečního večera.