Informace pro návštěvníky

25.08.2018 17:36

Výcvikové hodiny máme:

v úterý od 17:00 hod. - individuální hodina, jen po dohodě

v sobotu dopoledne - hodina dle příslušné skupinky - začátečníci, pokročilí,

na kynogickém cvičišti "U Zvonečku" Kladno-Rozdělov

PŘEDEM NUTNO ZAVOLAT!